Nyheder

På denne side findes nyheder fra Ejerforeningen og de nyhedsbreve, som Ejerforeningens bestyrelse udsender

Nyheder

Nyhedsbreve

Ejerforeningen har indgået aftale med Q-Park. Det betyder, at der løbende holdes øje med de parkerede biler efter følgende regler: 4 minutters observationstid, dog 0 minutters observationstid på brandvej og handicapplads.

 

Ejerforeningen har truffet aftale med firmaet O.T. Anlæg om vedligeholdelse af de grønne arealer. Legepladserne er renoveret i 2016, og får et lovpligtigt tjek en gang om året.


Hvis man ønsker at leje et kælderrum, kan man henvende sig til Ejerforeningens administrator A4 Revision.
Der er i øjeblikket ingen ledige kælderrum.


Januar 2023

Kære alle

 

Så fik vi taget hul på 2023, og vores store renoveringsopgave af vandrørene i kældrene er ved at være overstået.

 

Det bliver godt, når der er bundet sløjfe på denne opgave også. Til ejerkredsens orientering, kan vi oplyse, at projektet er blevet langt billigere end det var prissat og forventet. For nuværende er projektet blevet gjort til ca. 600.000,- mindre, end det er budgetteret til. Men opgaven er selvfølgelig ikke helt bragt til ende.

 

Der vil være aflevering af den samlede opgave lige på den anden side af nytår. Og herefter vil I begynde at få jeres kældernøgler tilbage.

 

Vi skal lige gøre opmærksom på, at det kan være at vandet skal løbe en del længere, før der er varmt vand, efter at systemet er blevet tilkoblet igen. Det varme vand skal cirkuleres ordentligt, inden det er tilbage til normalen. Med det sagt, så vil ejerforeningen nu også kunne spare på varmetabet i vandrørene, da de nye vandrør nu er blevet til plastik, og er blevet isoleret efter de seneste standarder.

 

Det er også en god idé at få renset de små sier, som sidder i vandhanerne, da skidt fra den indvendige side af de gamle rør kan være blevet slået løs, og nu transporteres ud til jeres vandhaner og armaturer.


 

Radiatorventiler

Udskiftningen af radiatorventilerne i bygning 9-11 er delvist færdigt. Der mangler et par lejligheder, før den fulde effekt vil kunne måles. Vi nåede desværre ikke de sidste lejligheder opdateret inden jul, da der nogle ikke var klar til udskiftning. Derfor er alle nøglerne igen blevet indkaldt, da VVS’eren skal rundt i alle lejlighederne ved afslutningen af udskiftningen af ventilerne.

 

Når de sidste er blevet udskiftet, kan bygning 9-11 forventeligt opleve en bedre afkøling af det varme returvand fra radiatorerne. Resultatet ses dog kun på den opgørelse som Aaparken får fra varmeværket.

 

Tak til jer som allerede har samarbejdet om at nå i mål, og jeg håber de sidste bliver klar jf. den mail I har modtaget den 3. januar, så vi hurtigst muligt kan komme i mål med denne delopgave, senest ved udgangen af uge 2.

 

Reduktion af fugt i og forbedret indeklima i lejlighederne

Bestyrelsen har kigget på et forslag fra en ejer i Aaparken. Forslaget går ud på, at der er en mulig løsning på at forbedre indeklimaet i lejlighederne. Og det gælder især de lejligheder, som oplever problemer med fugt og herunder fugtskjolder langs vægge og lofter.

 

Forslaget går ud på, at der kan installeres det der hedder en DUKA-ventil, og det vil være op til ejerne selv, at installere en sådan. Det eneste der skal til, er at bede bestyrelsen om godkendelse. Godkendelsen handler kun om, at vi som bestyrelse sikre os, at ventilerne placeres ens og symmetrisk, og at dette ikke går ud over bygningens konstruktion og bæreevne. En sådan ventil ligger i et prisleje der hedder kr. 3-5.000,-/stk.

 

Hvis der er nogen, som er interesseret i høre mere om denne løsning, må I meget gerne henvende jer til Stefan Baik Dyrberg (sbdyrberg.aaparken@gmail.com). Det kan være, at jo flere der indkøbes, jo bedre pris kan der evt. forhandles om.

 

Varsling om stigende varmepriser pr. 1. januar 2023

Vigtigheden af, at få udskiftet radiatorventilerne kommer også til udtryk ved, at Odder Forsyningsselskab nu varsler om stigende energipriser.

 

Odder Forsyning har varslet pr. 30. november, på deres hjemmeside, at priserne nu stiger med hvad der svarer til 7 %.

 

”Den samlede varmeregning vil stige med ca. 5%. For et standardhus svarer prisstigningen til 59 kr. om måneden og for en standardlejlighed er det 49 kr. om måneden.”

 

PBS-løsning

I forbindelse med opdateringen af ejerforeningens bogføring, er turen nu kommet til Betalingsservice. Vi har opgraderet vores abonnement, så det nu kan ”snakke sammen” med vores bogføringssystem. Dette betyder, at alle opkrævninger vi taster i bogføringssystemet, nu automatisk bliver opkrævet via Betalingsservice, hvilket både sparer en del tid, men også minimerer risikoen for fejl.

 

For dig som ejer/lejer får det også en betydning. For det første kommer det til at betyde, at vi har været nødt til at annullere de gamle aftaler, dvs. at alle sidst i december har modtaget et girokort fra Betalingsservice, som kan tilmeldes Betalingsservice på ny. Tidligere har lejere der skulle betale for leje af kælderrum, betalt via en kontooverførsel. Dette kommer fremover også til at køre via Betalingsservice, så husk at gå ind og slette den faste overførsel i netbanken, og brug girokortet i brevet fra Betalingsservice.

 

Endelig giver den nye løsning mulighed for, at vi kan overføre evt. tilbagebetaling i forbindelse med varmeregnskabet gennem Betalingsservice. Dermed behøver vi ikke længere at lave kontooverførsler, og vi undgår problemer med kontonumre der ikke længere virker, fordi der er skiftet bank.

 

Den gamle containerplads

Den gamle containerplads er blevet mere ”åben”. Stakittet, som indhegnede pladsen er blevet savet ned, sådan at pladsen nu er mere åben. Her er det hensigten at man nu kan parkere sin havetrailer. Dvs. at de som har en trailer, der står parkeret på græsarealer eller andre steder i Aaparken, i stedet nu kan parkere deres trailer indenfor den ”nye” indhegning på ved den gamle containerplads.


 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen